Energy Solution OÜ       

Energy Solution OÜ

Oma tegevuses lähtume headest tavadest ning kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standardist (EVS 807:2016)

 Kinnisvara juhtimisteenust pakkuv ettevõte. Pakume oma klientidele paindlikku ja kvaliteetsed  teenuseid ning vara jätkusuutlik säilitamine aidates keskenduda oma põhitegevustele. 

Oleme spetsialiseerunud pakkuma parimal tasemel haldusteenust elu- ja ärikinnisvara sektorile.

Meie klientideks on kinnisvara omanikud, arendajad ja ettevõtted, kes on usaldanud meile oma kinnisvara juhtimise

Haldus

  • Ärikinnisvara haldus
  • Kaubandus ja laopinnad
  • Elamukinnisvara haldus

Haldusteenus mis on eelkõige mugavusteenus kinnisvara omanikule.
Pakume klientidele terviklikke haldus lahendusi kompleksselt ning vastutustundlikult juhtimist, võttes kinnisvara halduse enda hoolde luues äri edendamiseks meeldiva sisekliima nii kinnisvara omanikele kui ka üürnikele.

Tehnohooldus

  • Kütte, vesi, ventilatsioon
  • Elekter
  • ATS ja tulekustutus süsteemid

Õigeaegselt tehtud järjekindel ennetav hooldustööd vähendavad ettenägematu avarii olukorrad, annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast , tõstavad omandi hinnaline väärtus ning pikendab kinnisvara ja keskkonna seadmete eluiga.

  Heakord         

  • Sise- välikoristus
  • Eritööd

Hoolitseme teie maja siseruumide ja välisterritooriumi puhtuse eest.Heakorrateenus tagab puhtuse ning korrashoiu nii kinnistu väliterritooriumil kui ka üldkasutatavates siseruumides.

  Tuleohutus

Tulekahju on kergem ennetada kui kustutada. Iga inimene saab palju teha, et tema ümbrus oleks võimalikult tuleohutu. Tulekahju areneb eluohtlikuks minutitega. Tähtis on tegutseda kiirelt ja õigesti. Igaüks peab teadma, kuidas käituda tulekahju korral või mida teha selleks, et õnnetust ei juhtuks. Anname nõu ja pakume käitumisjuhised, kuidas kahjutuld ennetada. Teadlik käitumine on iga kodu tuleohutuse alus. Oluline on järgida tuleohutusnõuded ka väljaspool eluruume, näiteks hoovis grillides või õues lõket tehes.
Kortermaja välise ja sisese tuleohutuse kohta leiad materjali siit.
Vene keelse materjali leiad siit.
Eramaja välise ja sisese tuleohutuse kohta leiad materjali siit